Négyszeresen ünnepeltünk – Bérmálás, templomszentelési évforduló és a plébániaépület megáldása Krisztus Király ünnepén

A Szent György-templom felszentelésének 6. évfordulóját bérmálással ünnepelte egyházközségünk 2021. november 21-én, Krisztus Király ünnepén, amikor Bosák Nándor püspök atya hat fiatalnak, köztük két felnőttnek szolgáltatta ki a bérmálás, vagyis a keresztény nagykorúság szentségét. Az ünnepi szentmisét a főpásztorral együtt mutatta be Tóth László atya, a Szent György-templom plébánosa. A négyszeres ünnepet a közelmúltban felújított plébániaépület megáldása tette teljessé.

Az egyházközség képviseletében Bordás Attila világi elnök köszöntötte Bosák Nándor püspök atyát, aki főpásztorsága idején szívügyének tekintette a Szent György-templom felépítését. Közösségünk püspök atya és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye támogatásának köszönheti a templomszentelés óta több építészeti díjjal kitüntetett Szent György-templomot.

A főpásztor szentbeszédében a bérmálás szentségének kiszolgáltatását a templomszenteléshez hasonlította. Elmondta, hogy a templom a felszenteléssel lesz igazán az Isten házává és lelki otthonunkká. Addig csak egy épület, akármilyen szép és művészi. A felszenteléssel azonban beleköltözik Krisztus, hogy az életünket vezesse.

A keresztség szentségében Isten gyermekei leszünk, Krisztus a gyermekeivé fogad minket. A bérmálás szentségében pedig ezt az ajándékot erősíti meg a Szentlélek, aki teljessé teszi, és isteni erővel ruházza fel a mi a földi életünket, keresztény életünket, hogy Krisztust hordozva, Krisztus kegyelmével töltsük meg az életünket.

Püspök atya kiemelte, a Szentlélek az Isten éltető lelke, az Isten ereje, amit a lelkünkbe fogadhatunk és a bérmálás szentsége teszi teljessé azt, ami életünkben a keresztséggel elkezdődött. A keresztség beleépít bennünket Krisztus nagy közösségébe, Krisztus megváltó művébe, a bérmálás pedig ezt teszi teljessé, hogy általa a Szentlélek ereje működjön bennünk. A Szentlélek az Isten ereje, az Isten lelke, tüze, mely az ember életét fölemelheti erre a magasságra. A bérmálásban megújítjuk azt az ígéretünket, amellyel korábban csatlakoztunk Krisztushoz, a világmindenség királyához, ugyanakkor kérjük és megkapjuk az isteni ajándékot, a Szentlelket, hogy élő és éltető erő legyen számunkra.

Az én országom nem e világból való (Jn18, 36), mondja az Úr a mai napon olvasott evangélium szerint, majd folytatja, hogy: Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról (Jn18, 37), mutatott rá a főpásztor. Templomainkban megvalljuk, hogy ehhez a krisztusi közösséghez, ehhez a lelki kincshez tartozunk, amikor pedig kérjük és fogadjuk a Szentlélek áldását, akkor élővé, éltetővé válik bennünk, amit Krisztus a világnak és személy szerint nekünk hozott és adott. Így ünnepeljük a Szentlélek kiáradását és legfőképp adjunk hálát, hogy mi Krisztus országához és valóságához tartozhatunk és élhetünk benne – zárta ünnepi elmélkedését Bosák Nándor püspök atya.

A szentmisén a bérmálkozók a bérmaszülők jelenlétében közös fogadalomtétellel újították meg keresztségi fogadalmukat, majd egyenként a püspök atya elé járultak, aki a keresztény nagykorúság szentsége, a bérmálás kiszolgáltatásában kérte a Szentlélek kiáradásának kegyelmét, hogy erősítse meg bérmálkozókat abban, hogy hitüket bátran megvallva és mindig készen állva, annak tanításai szerint éljenek.

A liturgia zárásában a leendő elsőáldozók köszöntötték a megbérmáltakat, majd Ugrai Richárd, egyházközségünk ministránsa élményszerű előadásában templomunk patrónusa, Sárkányölő Szent György legendájának egy rövid részlete kelt életre.

Az ünnep a plébániaépület megáldásával, majd agapéval folytatódott. A templommal szemközti épület a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye támogatásával az elmúlt időszakban teljeskörű gépészeti és építészeti felújításon esett át. Tágas és modern közösségi teret alakítottak ki benne, mellyel az épület korunk elvárásai szerint szolgál a plébánia közösségeinek, csoportjainak otthonául.

-PE-