Szegedi Kálmán

Szegedi Kálmán Egyeken született 1957. október 1-én. Teológiai tanulmányait Egerben, az Érseki papnevelő Intézetben folytatta. 1983. június 18-án szentelték pappá Egerben.

Első szolgálati helyén, Erdőtelken káplán volt 1986-ig, majd szintén káplánként szolgált 1988-ig Gyöngyösön, aztán 1992-ig Miskolcon. Plébánosi kinevezést 1992-ben kapott a demecseri plébániára.

Kálmán atya 2001 óta a debreceni Jézus Szíve Plébánia plébánosa. Kinevezését követően az akkor a Jézus Szíve Plébániához tartozó józsai filia lelkipásztoraként is szolgált egészen 2006-ig.

2006-2010 között a Jézus Szíve Plébánia plébánosaként a debreceni Szent István-plébániát is ellátta, majd 2017-től a debreceni Szent Anna-székesegyház kisegítő lelkészének nevezte ki Palánki Ferenc megyéspüspök.

Bosák Nándor püspök atya 1999-ben címzetes kanonok címet adományozott Szegedi Kálmánnak. 1997 – 2001 között a Nyíregyházi Esperesi Kerület esperese, 2005 – 2009 között püspöki tanácsos volt, 2008-ban pedig szentszéki bíró. 2011-től a Debreceni Esperesi Kerület helyettes esperese.