Ministráns csoport

Római katolikus templomokban a plébános leggyakoribb segítője a ministráns (az elnevezés a latin ministrare = szolgálni igéből származik: aki az oltárnál szolgál). A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a mise, a szentségek kiszolgáltatása és egyéb szertartások során. Rendszerint általános- és középiskolás korú fiúk, akik fehér-fekete ministránsruhában végzik szolgálatukat.

A Szent György-templomban is szolgálnak ministránsok, akik más-más korcsoporthoz tartoznak, változó ideje teljesítenek szolgálatot, így más-más feladatkör ellátására kapnak lehetőséget. A generációk cserélődnek, a nagyobbak kirepülnek, a kisebbek pedig csatlakoznak a csoporthoz, ezért folyamatos képzésre van szükségük, ami egyben egyfajta nevelést is jelent.  Életkoruknak megfelelő liturgikus képzésen kívül meg kell tanulniuk a megfelelő magatartást a templomban, a közösségben, az oltár körüli teendőket és szabályokat. Megtanulnak eligazodni a misekönyvben és alapvető bibliai jártasságot is el kell sajátítaniuk. Egyházmegyénk is komolyan veszi képzésüket: minden évben szerveznek számukra tanfolyamokat, találkozókat, táborokat.