HIRDETJÜK AZ EVANGÉLIUMOT! 2024. február 25. nagyböjt 2. vasárnapja

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül. (Mk 9,2-10)

Útravaló gondolatok és kérdések:

Te hogyan indultál a nagyböjtnek? Sikerült-e letisztítani az asztalod, a naptárad? Nagyböjti sorozatunkban központi témánk az aktív, szerető figyelem.

1. INDÍTS TISZTA LAPPAL!
Jézus pusztai megkísértése egyfajta készület. Az ürességben, magányban, még a kísértésben is találkozik mélyebben magával és főleg Istennel. A küldetése világos és most el is indul az útján: ez a kísértés elutasítása és a küldetés elfogadása (vö. Mk 1,12-15).

2. TE IS VÁGYJ AZ ISTENNEL VALÓ TALÁLKOZÁSRA!
Olyan nehéz megtalálni, hogy mi is jó nekünk igazán, mi is hiányzik igazán életünkből. Ehhez fel kell menjél a te „hegyedre” és bíznod kell abban, ahogy az Atya megmutatja neked! (vö. Mk 9,2-10) Akarod? Ez a te döntésed!

András atya