Bemutatkozik Törő András atya, egyházközségünk új lelkipásztora

Palánki Ferenc megyéspüspök 2023. augusztus 15-i hatállyal Dr. Törő András püspöki irodaigazgatót – felmentve korábbi beosztásából – kinevezte a debreceni Megtestesülés Plébániára, így annak filiális egyházközsége, a Szent György Egyházközségbe plébániai kormányzónak, valamint öt évre a Debreceni Esperesi Kerület esperesének. András atya a szeptember 2-án megjelent plébániai hírlevélben, a Hírharangban személyes hangvételű köszöntőben mutatkozott be az egyházközségek tagjainak, melyet az alábbiakban osztunk meg.

Szeretettel köszöntök mindenkit!

Törő András atya vagyok, a közösség új lelkipásztora. 10 éve, 2013-ban szenteltek pappá. Ez idő alatt számos feladatkörben kaptam lehetőséget arra, hogy Isten országát szolgálhassam. Szolgáltam püspöki titkárként, majd irodaigazgatóként, feladatot kaptam az ifjúság, az egyetemista korosztály, valamint a fiatal felnőttek pasztorációjában, doktori munkám során az egyház tudományos terültén képeztem magam, kísértem egy külföldi közösség életét, bekapcsolódtam Debrecen város szociális és karitatív tevékenységeibe, továbbá az egyházmegye központi feladatainak megszervezése során betekintettem számos egyházközség és intézmény működésébe.

Sokan talán először arra gondolhatnak, hogy ennek a megannyi találkozásnak és sokszínű feladatnak a gyümölcse egy komoly tapasztalati tőke a munkavégzés, az emberismeret és a lelki fejlődés terültén. Én azonban egy jóval lényegesebb ajándékot, egy igazán különleges áldást fedeztem fel minden egyes tevékenység során. Megláttam annak a csodáját, hogy Isten mindenki életében, körülményektől és feltételektől függetlenül jelen akar lenni. Legyen az bármilyen élethelyzet, a legegyszerűbb hétköznapi mozzanat, vagy egy nem mindennapi történés, Isten be akar lépni a szívünkbe.

Ezt a felfedezést szeretném meghálálni azzal, hogy a Megtestesülés és a Szent György Egyházközségek lelkipásztoraként abban segítem a közösség tagjait, hogy megtalálják és megtapasztalják Isten jelenlétét, amelyből erőt merítve haladhatnak a hétköznapok kihívásainak útján.

„Megtaláltuk a Messiást!” (Jn 1,41) – olvassuk a Szentírásban András apostol üzenetét, amelyet testvéréhez, Péterhez intézett. András apostol egy különleges szereplője az üdvösségtörténetnek, aki küldetését feltűnés nélkül végezte, a szerepe mégis nagyon lényeges, hiszen számos embert vezetett oda Jézushoz. Hiszem, hogy mindnyájan hozzá hasonló apostolokká tudunk válni, ha életünk példájával másokat is a Krisztussal való találkozásra sarkallunk.

Ennek az első lépése, hogy mi magunk is megtanuljuk felfedezni, hogy Isten jelen akar lenni az életünkben. Plébániai szolgálatom során igyekszem én is olyan apostollá, olyan küldötté válni, mint András, aki Isten ügyét azzal szolgálta, hogy másokat odavezetett Krisztushoz. Úgy gondolom, ha mindnyájan erre törekszünk, akkor áldás lesz a közösségünk életén, az együtt haladáson, a munkáinkon és szolgálatainkon, amely kegyelmekben gazdag élményekkel gyarapítja majd egyházközségünket és családjainkat!

Fontosnak tartom, hogy ráébredjünk, egy plébánia életében a számos feladat mellett gyakran a legegyszerűbb dologról feledkezünk el, egy egyszerű szükségletről: az emberek többsége azért jár templomba és közösségbe, hogy feltöltődjön. Érthető, hiszen a mindennapok kihívásai erőt vesznek rajtunk, és szükségünk van egy olyan helyre, amely táplál bennünket.

Kívánom és törekszem arra, hogy egyházközségünkben egy olyan tér és idő nyíljon meg, amely Krisztusból forrásozva adja meg mindnyájunk számára ezt a hétköznapokat mozgató táplálékot! Szeretnék mindenkit, családokat, fiatalokat, időseket megismerni. Bátran keressenek, hívjanak, örömmel jöttem és fogadok minden megkeresést, találkozási lehetőséget!

Debrecen, 2023. szeptember 2.

András atya