Velünk az Isten – Karácsony központi üzenetét hozta el a főpásztor a Szent György-templomba

Mára hagyománnyá vált, hogy Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az adventi időben meglátogatja Debrecen római katolikus templomait. Urunk születésének ünnepe előtti várakozás utolsó előtti napján, 2020. december 23-án a Szent György-templomba érkezett a főpásztor, ahol reggel 6 órától roráté szentmisét mutatott be. A püspök atyával együttmisézett Tóth László atya, egyházközségünk plébánosa.

A főpásztor köszöntőjében elmondta, nagy örömére szolgál, hogy a korlátozások ellenére, a biztonsági előírásokat betartva, személyesen is találkozhat a hívekkel. A püspöki szentbeszédben Keresztelő János születésének szentírási leirata alapján a Zakariással, János édesapjával történtekről hallhattunk tanítást. A történetben egy hírvivő angyal látomásban hozza Zakariás tudomására, hogy vénségére fia születik. Zakariás kételkedni kezd, melynek következtében megnémul. Csend áll be az életében, mely addig tart, míg meg nem születik a fia, Keresztelő Szent János. Igaz emberként rádöbben a csendben, mekkora ajándékot kapott Istentől. Kiválasztott gyermek lévén nem az apáról nevezik el, származása szerint, hanem Jánosnak, melynek jelentése: Isten megszabadított, meghallgatott. Isten megszólította Zakariást és üzenetét Jánoson keresztül akarja eljuttatni az emberekhez. Zakariás jól döntött, a csendet jól használta fel, tudta, hogyan kell döntenie, hogyan kell a fiának nevet választani, és hogyan kell igaz életet élni.

Ahogy Zakariás számára is csendben történt a várakozás, úgy számunkra is csendes időszak az adventi idő, amikor szándékosan elnémulunk és megpróbáljuk megérteni az Isten üzenetét, a karácsony központi üzenetét, azaz, hogy velünk az Isten. Akármilyen nehéz helyzetben vagyunk, akármilyen körülmények között vagyunk, velünk az Isten. Beteljesedett a jövendölés: „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. (Mt1, 23). A püspök atya arra figyelmeztetett, hogy ezt az üzenetet próbáljuk értelmezni és megtapasztalni a saját életünkben, hogy rádöbbenjünk arra, Isten tőlünk is akar valamit, miközben arra hív meg, hogy legyünk az ő előhírnökei.

Az advent csendes időszak, amikor mi is elgondolkodunk azon, ki az, aki jönni akar a házunkba, a szívünk házába, templomába, mit akar tőlünk, hogyan éljünk tovább, hogyan válaszoljunk az ő szeretetére. Ehhez Isten elküldi hírnökeit, elküld bennünket egymáshoz, hogy valóban az ő üzenetének, szeretetének legyünk hordozói, képviselői, és hirdessük meg, hogy elközelgett az Isten országa, ahova szelíd, de határozott szeretettel hív meg mindnyájunkat. Ahogy Keresztelő János gyermekkorától kezdve azt élte meg, hogy vele az Isten, mi is tudatosan éljük meg, hogy velünk az Isten, minden körülmények között, aki azt kéri tőlünk, hogy legyünk az ő végtelen jóságának, szeretetének tanúi. Ehhez kérjük Urunk, Istenünk kegyelmét az elkövetkező karácsonyi ünnepen – elmélkedett a főpásztor az idei advent utolsó roráté miséjén a Szent György-templomban.

Papp Erika