Személyi változások a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke egyházközségünket is érintő személyi változásokról határozott, mely szerint Szabó Gábor diakónus a debreceni Megtestesülés plébánián teljesíti gyakorlati idejét szeptember 1-től. Az egyházmegye egészét érintő, 2021. augusztus 1-jei hatállyal életbe lépő személyi változások az alábbiakban olvashatók:

Plébánosi kinevezést kap:
Katona István — felmentve a kisvárdai kórházlelkészi és kisegítő lelkészi beosztásából — a nagyhalászi Nepomuki Szent János Plébániára;
Tamaskovits László a nyíradonyi Szent György Vértanú Plébániára.

Plébánosi átminősítést kap:
Bancsi Zoltán, Eiben Tamás és Rákóczi Jenő eddigi plébániai kormányzók.

Plébánia kormányzóvá kineveztem:
Markovics Balázst, a püspökladányi Szent Péter és Pál Plébániára.

Kórházlelkész kinevezés:
Linzenbold József kisvárdai esperes, plébános a Felső-Szabolcsi Kórházba.

Kápláni kinevezés:
Szidor Jánost, a debreceni Szent Anna Főplébániára küldöm további lelkipásztori szolgálatra.

Tanulmányok folytatása:
Halász István újmisés atyának egy év tanulmányi szabadságot engedélyezek Rómában.
Németh István atya – a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébánián betöltött kápláni szolgálatát megtartva – a Pápai Biblikus Intézetben kezdi el doktori képzését.

Felmentések:
Kiss Zsolt Attilát felmentem a püspökladányi Szent Péter és Pál Plébánia vezetése alól és – saját kérésére – engedélyezem, hogy a Melbourni Főegyházmegyében a magyar anyanyelvű hívek lelkipásztori szolgálatát elláthassa.
Tóth László esperes urat – köszönetnyilvánításomat kifejezve – felmentem a nyíradonyi Szent György Vértanú Plébánia plébániai kormányázói tisztségéből.

Akolitusok és diakónus lelkipásztori gyakorlata
Szabó Gábor diakónus úr a debreceni Megtestesülés Plébánián teljesíti gyakorlati idejét szeptember 1-től.
Tóth László akolitus úr szeptember 1-től a debreceni Szent Anna Főplébánián teljesíti pasztorális évét. Diakónus szentelése október 1-jén lesz Rómában.
Mike Ervin tanulmányvégzett teológushallgatót felvettem egyházmegyénk kispapjai sorába, és a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébániára küldtem június 1-től akolitusi gyakorlatra.

Palánki Ferenc
debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

Forrás: www.dnyem.hu