Ötéves a Szent György-templom

Éppen öt évvel ezelőtt, 2015. november 22-én, Krisztus Király vasárnapján szentelte fel Palánki Ferenc püspök atya a Szent György-templomot. A zsúfolásig megtelt templomépületben bemutatott szentelési misén Bosák Nándor nyugalmazott püspök mellett jelen voltak egyházmegyénk papjai, köztük Felföldi László plébános (akit az évforduló előtti napokban, 2020. november 17-én pécsi megyéspüspöknek nevezett ki Őszentsége, Ferenc pápa), Kósa Lajos országgyűlési-, Balázs Ákos önkormányzati képviselő, Győrffy Zoltán építész, a kivitelezők, valamint az egyházközség hívei.

A szertartás a templom előtti téren felállított Szent György, Szent Anna és Szent Család elnevezésű harangok megszentelésével kezdődött, melyeket a harangöntő mesterek a liturgia közben beemeltek a templom harangtornyába.

Palánki Ferenc püspök atya szentbeszédében nagy örömének adott hangot, mivel megyéspüspöki beiktatása után néhány nappal az első nyilvános szolgálata éppen egy újonnan épült templom felszentelése volt.

A szertartás részeként a püspök atyák 12 helyen krizmával kenték meg a templom falait, majd Palánki Ferenc püspök atya az áldozatbemutatás helyét, az oltárt szentelte fel, elhelyezve benne a Szent György Lovagrend által adományozott Szent György-ereklyét. A főpásztor krizmával megkente az oltár közepét és négy sarkát Krisztus öt szent sebének jeleként, amelyeket tömjénfüsttel borított be, majd következett az oltár felöltöztetése, a liturgikus eszközök és a virágok elhelyezése.

A szentelési liturgia végére a templom harangjai már véglegesen helyükön megszólalva hirdették és hirdetik azóta is Isten dicsőségét.

PE