Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja

Nagypénteken a Katolikus Egyház Krisztus kereszthalálára és szenvedésére emlékezik. Törő András atya az ún. csonkamise szertartását vezette a Szent György-templomban.

Ezen a napon a világon sehol sem mutatnak be szentmisét, hiszen Krisztus maga az áldozat, a díszeitől megfosztott templomi oltár emlékeztet a Golgota csupasz szikláira és az önmagát teljesen átadó Krisztusra is.

A nagypénteki szertartást bemutató pap piros miseruhában, csendben vonul be a templomba, ahol a lecsupaszított oltár előtt, a földre borulva imádkozik. Ez a megrendítő cselekedet hódolat a Golgotán bemutatott áldozat, az önmagát kiüresítő Jézus előtt. Ezen a napon a szertartás három fő részből áll: az igeliturgiából olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozásból. Ezek a részek a hagyomány szerint a kezdeti időktől fogva változatlanok.