Magnificat, a Szűzanya hálaéneke – Főpásztorunk mutatott be roráté szentmisét templomunkban

Az idei volt a hetedik alkalom, amikor Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök roráté szentmisét mutatott be az adventi készület utolsó hetének szerdáján a Szent György-templomban. A december 22-i hajnali misében főpásztorunk a Boldogságos Szűz hálaénekéről, a Magnificatról adott tanítást. A liturgiában a püspök együtt misézett Tóth László atyával, a Szent György-templom plébánosával és Szabó Gábor diakónussal.

Az evangéliumi szakaszban olvasott, a Boldogságos Szűz hálaénekéhez, a Magnificathoz (Lk1, 46-56) kapcsolódó elmélkedésében a főpásztor kiemelte, hogy annak szövegében egyetlen kérés sem fogalmazódik meg. Abban csak magasztalás, dicsőítés, és hálaadás van. Palánki Ferenc püspök atya arra buzdított, hogy az imádságnak ezt a módját meg kell tanulnunk Máriától, akinek az éneke és az élete is azonos. Mi is lehetne igazán méltó válasz Isten szeretetére, mint az, hogy egy tiszta lelkű nő énekelve imádkozik, magasztalja az Urat. Máriától megtanulhatjuk, hogy ne csak a kéréseinket adjuk elő imáink során, hanem általa magasztaljuk az Istent.

Azt is meg kell tanulnunk Máriától, hogy emberi találkozásaink szeretetteljesek legyenek. Mária, aki Jézust hordozta szíve alatt, bármerre járt, a létével hirdette az evangéliumot. Aki vele találkozott, Isten szeretetével találkozhatott. Mi hogyan tudunk találkozni egymással? Aki velünk találkozik, találkozik-e Isten szeretetével, amit tudatosítanunk és hirdetnünk is kell, tanúságot téve arról, hogy Isten szeretete és irgalmassága itt van most is köztünk?

Mária egész élete példa számunkra, fogalmazott a főpásztor, hogy nekünk is úgy kell élnünk, úgy kell hirdetnünk Jézust, hogy az életünk középpontjában az Isten Fia legyen. Úgy kell élnünk és úgy kell tennünk, hogy rajtunk keresztül megmutatkozzon Isten jósága, Isten szeretete és irgalma. Ha ezt megtanuljuk, a mi életünk is imádsággá, Istent dicsérő imává válik. Mi magunk is képesek leszünk arra, hogy életünkkel magasztaljuk az Istent, aki nagy dolgokat akar művelni mindnyájunk életében, üdvösségtörténetté formálva azt.

Köszönjük meg Máriának, folytatta a főpásztor, hogy élete példájával tanít minket, hogy segít és közbenjár értünk, hogy mi is eljussunk arra a meggyőződésre, hogy minden nehézség és rossz ellenére, Isten szeretetét hirdetve és tanúságot téve, boldogok leszünk egy örökkévalóságon át – zárta szentbeszédét Palánki Ferenc püspök.

Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel folytatódott a Szent György-plébánián.

– PE –