HIRDETJÜK AZ EVANGÉLIUMOT! 2023. november 19. évközi 33. vasárnap

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: „Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” (Mt 25,14-15.19-21)

Útravaló gondolatok és kérdések:

A múlt vasárnap Jézus azt kérdezte, hogy mit teszel, ha kevés az erőd, a hited, a reményed? Ha nincs mit megosztani a másik emberrel, pedig tudod, hogy enélkül a másik lemarad valami fontosról? Erről a kihívásról szól az „okos és balga szüzek” példabeszéde.

Úgy lesz neked is a bölcsek „olajából”, ha befekteted talentumaidat! Ma, Szent Erzsébetet is ünnepeljük, legnagyobb magyar szentünket, aki jól tudta kamatoztatni a kapott talentumokat. Te egyáltalán tudod, hogy mit adott neked az Úr? Mi a te talentumod, amivel neked kellene gazdagítani, jobbá tenni a világot?

Isten mindent odaadott Neked, amire szükséged van az életben, azért, hogy üdvözülj, Vele tudj lenni. Szemléljük a héten az Úr megerősítő bizalmát a jó szolgák iránt és megsejtve az isteni logikát kövessük azt. Mi a Te talentumod?

András atya