Április 10-től ismét nyilvánosak a szentmisék egyházmegyénkben – Főpásztori rendelkezések a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról döntött illetékességi területén. Ennek értelmében április 10-től ismét a hívek személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmiséket egyházmegyénk templomaiban. Az alábbiakban Palánki Ferenc megyéspüspök rendelkezéseit közöljük.

 1. Húsvét 2. vasárnapjának előesti szentmiséjétől (április 10.) újra a hívő nép személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmisét a következő iránymutatások mellett:
 • kötelező a templomban a szájat és orrot eltakaró védőmaszkot viselni (a miséző papot és a kántort kivéve);
 • kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés; a szentmisék után a templom padjainak, székeinek, ajtókilincseinek és korlátainak fertőtlenítése;
 • kötelező egymástól 1,5-2 m távolságban úgy elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglalhatnak helyet; az egy háztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett. A személyek közötti távolság és a templom méretei meghatározzák a résztvevők maximális létszámát! Ennek betartatásához szükség van segítőkre.
 • A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással.
 • A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.
 • A perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Hívjuk fel híveink figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják perselyadományukat vagy más célú támogatásukat.
 1. Lehetőség szerint továbbra is gondoskodjunk a szentmise online közvetítéséről.
 2. Paptestvérek számára ajánlom a szabadtéri szentmisék megtartását azokon a helyeken, ahol erre lehetőségük van.
 3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint az egyházmegyénk területére korábban megadott felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól továbbra is érvényben hagyom.
 4. Továbbra is érvényben marad az általános feloldozás megadásának lehetősége is. A fülgyónásra vonatkozóan kérem, hogy a hívek gyóntatása még ne történjen gyóntatószékben.
 5. Gyermekkeresztelésre és az esketésre érvényesek a szentmisékre vonatkozó előírások.
 6. Az elsőáldozás és bérmálkozás megszervezésében fokozott óvatossággal járjunk el.
 7. A betegellátás alkalmával tartsuk be az állami járványügyi előírásokat.
 8. A temetést egyszerű formában és röviden végezzük a sírnál, lehetőleg a ravatalozó mellőzésével.
 9. Nagy létszámú zarándoklatokat, tömeges imatalálkozókat, körmeneteket még ne tartsunk.

Debrecen, 2021. április 9.

Palánki Ferenc
debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia