Pásztortűz – Felföldi László pécsi megyéspüspök, korábbi plébánosunk mutatott be szentmisét a Megtestesülés templomban

Zsúfolásig megtelt a Megtestesülés templom 2021. október 2-án este, amikor családias, bensőséges hangulatú, úgynevezett pásztor esten láttuk vendégül Felföldi László pécsi megyéspüspököt, aki a Megtestesülés templom és a Szent György-templom közösségeinek 17, illetve 11 évig volt jó pásztor módjára plébánosa. 2021 januárjában a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy a hívek közösen köszönthessék Laci atyát pécsi püspöki kinevezése és püspökké szentelése alkalmából, akit így utólag, a tiszteletére szervezett pásztoresten köszöntöttünk, egyben kértük a Jóisten áldását főpásztori szolgálatára. A szentmise zenei szolgálatát a Megtestesülés templom kórusa szolgáltatta Nárai Máté karnagy irányításával. Közreműködött a plébánia ifi-csoportjának énekkara Jakab Zsuzsanna hitoktató vezetésével.

A pásztorest szentmisével kezdődött a Megtestesülés templomban, ahol Felföldi László püspök atyával együtt misézett Tóth László atya, a közösség plébánosa, az est házigazdája, Törő András atya, a Megtestesülése templomban otthonra talált Egyetemi Lelkészség lelkipásztora, valamint Szabó Gábor diakónus.

Szevasztok! –  csak így, derűsen, az oly jól ismert hangnemben üdvözölte a szép számban megjelent híveket az első plébánosi szolgálatái helyére hazatért főpásztor, aki prédikációjában – mint ahogy teszi ezt oly sokszor – a családban rejlő értékekről és annak négylábú pilléréről, a családi asztal fontosságáról elmélkedett.

Kiemelte, az embernek a teremtett világban otthonra kell találni és ez az otthon a család, mely az emberi élet mélye és lényege mindnyájunk számára, azoknak is, akiknek másként alakult az élete és magukra maradtak. Társadalmunk életben maradásának nincs más útja és lényege, mint a családi asztal, amely köré leülünk egymással.

Jézus is így alapította meg az Egyházat. Egy asztalhoz ültette a tanítványokat, amelyből lett aztán az utolsó vacsora asztala, a szeretet közösségének az asztala, ahol pedig semmi különös nem történt, mint hogy leültek, találkoztak, beszélgettek egymással és Istennel.

Ugyanakkor az asztalnak van terhe, súlya és szenvedése, de ereje és küldetése is, ami akkor teljesedik be, akkor látjuk valódi örömét és gazdagságát, ha a két asztal, az oltárasztal és a család asztala párhuzamosan létezik egymás mellett. A templomi oltárasztal is csak akkor szép, ha azt családok, valódi közösségek veszik körbe, mert csak így válik családi asztallá, ahova mindenkinek vissza kell találni, nem számít, hogy mennyire messzire kerültünk tőle.

Isten az embert férfinak és nőnek, családnak teremtette, és belehelyezte ebbe a gyönyörű világba – folytatta főpásztori tanítását püspök atya, majd arra intett, hogy ezt a két szent helyet, a családi asztalt és az oltárasztalt, védelmezzük és segítsük, hogy általa megtapasztaljuk a közösség erejét és gazdagságát. Mert legnagyobb kincsünk, ajándékunk, a szeretet biztos forrása a családi asztalunk, melyért harcolnunk, őriznünk és védenünk kell. A családunk, a ránk bízott gyermekek egyetlen reménye és lehetősége megadni és megtanítani számukra az isten- és emberszeretet igazi forrását, a család és a templom terített asztalát – zárta elmélkedését a főpásztor.

A szentmise végén a két egyházközség nevében a képviselő-testületek világi elnökei, Cserny István és Bordás Attila köszöntötték a főpásztort kinevezése alkalmából, majd a hívek átadták ajándékait: pásztorkalapot, nadrágszíjat, bicskát, csikóbőrös kulacsot, karikás ostort és névre szóló pásztorbotot, jelképesen felruházva a jó pásztor munkaeszközeivel, így indítva útnak korábbi plébánosunkat, akinek immár főpásztori áldását fogadtuk.

A pásztorest kötetlen beszélgetéssel folytatódott, majd a plébánia udvarán pásztortűzzel és a körülötte megterített asztaloknál szeretetvendégséggel zárult.

További képek egyházközségünk közösségi oldalán IDE KATTINTVA megtekinthetők.

-PappE-