Nagyheti miserend a Szent György-templomban

Nagyheti és húsvéti szertartás- és miserend a Szent György-templomban:

 

Április 18. NAGYCSÜTÖRTÖK, ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékezetére 16.30-tól

Április 19. NAGYPÉNTEK, az Úr szenvedésének napján Nagypénteki passió és szertartás 15.00-tól

Április 20. NAGYSZOMBAT, tűzszentelés, húsvéti vigília szertartása 18.00-tól, majd a húsvéti ételek megáldása.

Április 21. HÚSVÉTVASÁRNAP, az ÚR feltámadásának ünnepén ünnepi szentmise 9.30-tól

Április 22. HÚSVÉTHÉTFŐ, ünnepi szentmise 9.30-tól