“Szolgáljak Neked, szentségben és igazságban, színed előtt, életem minden napján” – Új akolitusokat kapott a közösségünk

Palánki Ferenc megyéspüspök nyolc, világi krisztushívő férfit avatott akolitussá március 3-án a Szent Anna-székesegyházban megtartott ünnepi szentmisén, akik közül ketten a Szent György-templom közösségének tagjai, így már összesen öt főre bővült az egyházközségünkben szolgáló akolitusok száma. Az akolitus egy felkészítési időszak lezárultát és az avatást követően közösségépítésre, igeliturgia vezetésére, áldoztatásra kap megbízást a püspöktől, mely feladatok ellátását a helyi plébános útmutatása alapján végzi. Dr. Áts Bence, egyházközségünk újonnan avatott akolitusa vallott arról, mit jelent számára, hogy igent mondott az Úr hívására.

 

“Négy évvel ezelőtt, 2015-ben egy dobogókői lelkigyakorlaton, Zakariás imájának többszöri átelmélkedése után maradt meg bennem az a rövid fohász, amelyet később kissé átformálva, sokszor mondogattam.  Így hangzik: „Hogy az ellenség kezéből kiszabadítva, félelmet nem ismerve, szolgáljak Neked, szentségben és igazságban, színed előtt, életem minden napján – add meg nekem Uram!”

Mégis meglepetésként ért, amikor két évvel később Felföldi Laci atya megkérdezte, hogy vállalnám-e az akolitusi szolgálatot. A hosszú felkészülés során egyre tisztábban láttam, hogy mit jelent, mit kell hogy jelentsen ez nekem: mind inkább és minden tekintetben az életem középpontjába helyezni az Istent. Ezt szeretném, ezt igyekszem megvalósítani az ima-, családi- és közösségi életemben egyaránt.

Külön ajándékot jelent számomra, hogy néhány nappal az akolitussá avatásunkat követően elkezdődött a nagyböjti felkészülés ideje; így talán alkalmam nyílik a szolgálat megkezdését valódi Isten felé fordulásként megélni.

Tíz éve katekumenként ezt a szentírási szakaszt választottam a keresztény életem programjának: “Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti életét.” (Mk 8,35)

Ahhoz, hogy a szolgálatban is képes legyek ezen az úton járni, kérem az Úr segítségét és a közösség imáit.”

Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye / Kovács Ágnes