A Szent György-templom plébánosai voltak

 

FELFÖLDI LÁSZLÓ
Született: Geszteréd, 1961. február 4.
Pappá szentelték: Eger, 1986. június 21.

2006-2015-ig a Szent Család-templom,
majd 2015-2017-ig a Szent György-templom plébánosa.

ÉletútJA:

 • 1986-1988: káplán Újfehértón
 • 1988-1990: káplán Egerben
 • 1990-1996: káplán Nyíregyházán
 • 1996-1998: püspöki titkár, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
 • 1998-2009: helyettes irodaigazgató, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
 • 2001-2003: lelkész, Megtestesülés templom
 • 2003-tól: plébános, Megtestesülés Plébánia
 • 2006-tól: a józsai Szent Család templom plébánosa
 • 2015-től: a józsai Szent György-templom plébánosa
 • 2017. augusztus 1-től: plébános, Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház, Nyíregyháza és az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetője
 • 2020. november 18-tól a Pécsi Egyházmegye püspöke

CímeI a Debrecen-nyíregyházi egyházmegyében:

 • 1997-től püspöki tanácsos
 • 2000: pápai káplán
 • 2003-2014: püspöki helynök
 • 2007-2008: helyettes esperes (Debreceni Esperesi Kerület)
 • 2008-tól esperes (Debreceni Esperesi Kerület)
 • 2011: címzetes prépost
 • 2014-2015: püspöki helynök
 • 2015-től általános helynök

KITÜNTETÉSEI:

 • 2013: Debrecen képviselő-testülete Pro Urbe–díjat adományozott Felföldi Lászlónak, a Megtestesülés templom plébánosának, a város érdekében kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként.
 • 2015: Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök Csáky Imre-díjat adományozott Felföldi László püspöki helynöknek, plébánosnak. A főpásztor a „300 – Katolikus újjászületés Debrecenben” elnevezésű emlékév alkalmából fejezte ki elismerését és köszönetét a városért és az egész egyházmegyéért végzett szolgálataiért.