Isten nem illúzió, a karácsony nem illúzió – Ünnepi szentmise templomunkban

Sokféle illúzió vesz minket körbe a mai világban, melyeket az érzékszerveinkkel érzékelünk, de nem a valóságot mutatják, hanem pusztán látszatot, illúziót, ábrándot, önámítást. Az Úr Jézus születése valóság, nem illúzió – hallhattuk Tóth László plébános atyától a 2020 karácsonyának első napján bemutatott ünnepi szentmisén a Szent György-templomban. A szertartásban egyházközségünk gyermekei is felelevenítették a betlehemi eseményeket.

Ünnepi elmélkedésében Tóth László atya elmondta, Betlehem városa, ahol Jézus születése történt, ahol Mária világra hozta, majd jászolba fektette egyszülött fiát, ma is létezik, nem illúzió. A fényes csillag sem volt illúzió, valós történés volt a bolygók együttállásának fényes képe. A pásztorok látogatása sem volt látszat, hanem valódi tiszteletadás a kisdedként közénk érkezett Isten Fia előtt. Heródes király féltékenysége és végtelen irigysége, később elkövetett bűne sem volt érzéki csalódás. Ahogy az sem volt illúzió, amit az ószövetségi próféták már előre jeleztek a Megváltóról, és amelyek a gyermek Jézusban beteljesültek.

Karácsony éjszakájának eseménye, az Isten Fiának a világba érkezése sem egy illúzió. Az Isten nem egy illúzió, hanem valóság. Ez az a valóság, amit hiszünk, amire a keresztény emberi életünket építjük. Valóság, hogy az Isten emberré lett, hogy magára vette a mi emberi természetünket. Ezért az életünket a legvalóságosabban, a legteljesebben akkor éljük, ha vele élünk, ha az ő szeretetében élünk, s ha az általa megmutatott és tanított tetteket éljük a mindennapjainkban.

Sok ember abba ringatja magát, hogy az Isten nem létezik, Isten egy illúzió, lehet nélküle élni. Ez a gondolkodás is egy illúzió. A valóság az, hogy a legteljesebben csak Istennel tudunk élni. A lét teljessége csak az Istennel együtt létezik. A mi feladatunk – mindig, nem csak karácsonykor, de a karácsony még jobban ráirányítja a figyelmet – hogy ne engedjünk a szemfényvesztőknek, az illúzió mestereinek. Már önmagában a szemfényvesztés kifejezés is magában hordozza, hogy elveszi a szemünk fényét azaz, hogy ne lássunk helyesen, ezáltal be vagyunk csapva. De Krisztus épp azért jött, hogy lássunk, mégpedig az ő fényében. Világosságot hozott, hogy lássunk, jobban és tisztábban, ezért jött közénk hogy helyreállítsa a látásunkat, azért jött, hogy a szemünk egyre csillogóbb legyen attól a szeretettől, amit megtapasztalhatunk az Istentől, és amit megosztunk másokkal – elmélkedett Tóth László atya.

Papp Erika