Igazi példaképet választva közösen építeni a jövőt, megőrízve múltunkat, gyökereinket, hitünket – Templomunk búcsúját ünnepeltük

Rendhagyó volt templomunk és egyházközségünk idei búcsúünnepe. A világméretű koronavírus-járvány miatt a hívek közösségének részvétele nélkül mutatott be szentmisét Tóth László atya 2020. április 24-én a Szent György-templom névadó- és védőszentjének ünnepén. Az ünnepi szertartásba a hívek virtuálisan kapcsolódhattak be az egyházközség Facebook-oldalán.

A szentmise kezdetén Tóth László atya köszöntötte a közvetítésbe online kapcsolódott híveket. Felelevenítette az öt évvel ezelőtt, 2015-ben történt eseményt, amikor Palánki Ferenc megyéspüspök Szent György, a település középkor óta tisztelt patrónusa tiszteletére szentelte fel Józsa újonnan épült római katolikus templomát. Méltatta a Debreceni Művelődési Központ Szent György ünnepnapjához kapcsolódó, április 20-án kezdődött virtuális programsorozatát, majd a plébános számba vette azt az egyházközségi kezdeményezést, melyben az idén először, több részes videós tartalmat készítve Szent György vonatkozásában keresték a kapcsolódást múltunk és jelenünk között.

Prédikációjában László atya rámutatott, hogy Józsa már az államalapítás óta komoly keresztény gyökerekkel rendelkező keresztény alapokon nyugvó település. Elmondta, hogy elődeink Istenben hívő, krisztuskövető emberek voltak, ami megmutatkozott abban is, hogy már az Árpád-korban templomot építettek Szent György tiszteletére.

Így 2015-ben, amikor felépült egyházközségünk jelenkori temploma, nem volt kérdés, hogy összekapcsolva múltat és jelent, az új templomot is Szent György oltalmába ajánlják. Ebben a városrészben katolikus keresztény templomépítő nemzedék él most is – folytatta a plébános –, és erre büszkének kell lenni, mert ez jelenti Krisztus szolgálatának jövőbeni alapját. Ugyanakkor fontos azt is megérteni, hogy amikor templomot építünk, nem pusztán egy művészeti alkotást hozunk létre, amit megcsodál a műértő közönség. Az építő szándék mögött kell álljon hitünk, istenszeretetünk, keresztény étékrendünk, melyet a Jóisten kegyelméből ebben a templomban akarunk megélni és megújítani, amelyről nap mint nap szeretnénk tanúságot tenni. Ez pedig arra ösztönöz minket, hogy a templom köré élő közösséget építsünk, amelyre rácsodálkoznak az emberek és az mondják: Ők valóban megtanulták Krisztustól, hogyan szeressék egymást. De legfontosabb, hogy együtt, közösen építsük tovább a jövőt, megőrizve múltunkat, gyökereinket, hitünket.

A névadó szentről Tóth László atya elmondta: Szent György igen nagy tiszteletnek örvendett a lovagkorban, mert hős volt, mert védelmezte a hitét, a Krisztustól kapott örömhírt. A legenda pedig sárkányölő és bátor hősként állítja elénk, aki életeket mentett. A szent mindig példaképet jelent, akinek élete üzenetértékkel bír számunkra. De milyen példaképek állnak ma fiataljaink előtt? Vannak-e igazi példaképeik? És ha igen, milyenek? A Tv, a média alkotta celebek, akik a pénz istenén kívül mást nem ismernek? – feszegette az oly aktuális kérdést László atya. Mostani helyzetünk rádöbbenthet arra, hogy a pénz nem megoldás a problémákra. A pénz a koronavírus ellen sem használ. Ezért a helyzet nekünk szegezi a kérdést, hogyan tovább? Nem kellene más, igaz értékek felé fordulni, ahogy Szent György is tette, és az ő nyomdokaiba lépve megvívni a küzdelmeinket a sárkányainkkal, akik arra pályáznak, hogy kioltsák az emberi életet, elszakítsanak gyökereinktől, egymástól, Istentől? Sok sárkány van ma is körülöttünk, talán önmagunk is közéjük tartozunk. Ez pedig azt jelenti, hogy sok sárkányölőre van még szükség, és sárkányölő példaképet kell magunk elé állítani és ilyenné kell válnunk nekünk is – zárta elmélkedését Tóth László atya a Szent György-templom búcsúi szentmiséjén.

-Papp Erika-