A Szent György-templom plébánosai anno…

 

FELFÖLDI LÁSZLÓ
Született: Geszteréd, 1961. február 4.
Pappá szentelték: Eger, 1986. június 21.

2006-tól a józsai Szent Család templom,
majd 2015-2017-ig a Szent György-templom plébánosa.

Életút:

 • 1986-1988: káplán Újfehértón
 • 1988-1990: káplán Egerben
 • 1990-1996: káplán Nyíregyházán
 • 1996-1998: püspöki titkár, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
 • 1998-2009: helyettes irodaigazgató, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
 • 2001-2003: lelkész, Megtestesülés templom
 • 2003-tól: plébános, Megtestesülés Plébánia
 • 2006-tól: a józsai Szent Család templom plébánosa
 • 2015-től: a józsai Szent György-templom plébánosa
 • 2017. augusztus 1-től: plébános, Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház, Nyíregyháza Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetője

CímeI a Debrecen-nyíregyházi egyházmegyében:

 • 1997-től püspöki tanácsos
 • 2000: pápai káplán
 • 2003-2014: püspöki helynök
 • 2007-2008: helyettes esperes (Debreceni Esperesi Kerület)
 • 2008-tól esperes (Debreceni Esperesi Kerület)
 • 2011: címzetes prépost
 • 2014-2015: püspöki helynök
 • 2015-től általános helynök

Kitüntetések:

 • 2013: Debrecen képviselő-testülete Pro Urbe–díjat adományozott Felföldi Lászlónak, a Megtestesülés templom plébánosának, a város érdekében kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként.
 • 2015: Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök Csáky Imre-díjat adományozott Felföldi László püspöki helynöknek, plébánosnak. A főpásztor a „300 – Katolikus újjászületés Debrecenben” elnevezésű emlékév alkalmából fejezte ki elismerését és köszönetét a városért és az egész egyházmegyéért végzett szolgálataiért.

 

Emlékezés…

Felföldi László atyát, vagy ahogy mindenki nevezi, Laci atyát, papi életútja 2006-ban Józsára vezérelte, ahol a Megtestesülés templom plébánosaként vette át a józsai filiát. Eleinte csupán a határozottságát észleltük, majd láttuk, hogy egyszerű, gyors és világos gondolkodású, hatalmas munkabírású EMBER, aki plébánosként egyszerre szerethető és tisztelhető. A közvetlenségével, a mások problémái iránti hihetetlen érzékenységével, önzetlen segítőkészségével, óriási szervező tehetségével néhány hónap alatt befogadta közösségünk.

Érkezését követően fokozatosan fellendült a hitélet. Elkényeztette a híveket a homíliáival. A tanítást a mindennapi életbe ültetve hallottuk tőle egyszerű szavakkal, minden pátosz nélkül. Sokunk szívéhez talált így utat.

Egyre több rendezvényünk volt, ahol módja nyílt közvetlen beszélgetésre mindenkivel, megtalálva kivel-kivel a megfelelő hangot, amiért nagy hálával tartozunk.

Majd Laci atya hatalmas munkába kezdett. Sok buktató után, ugyanakkor sok segítséggel, de megépült csodálatos templomunk, a Szent György-templom, ami igazán férfimunka volt!

Még az utolsó padok a helyükre sem kerültek, amikor már azt hangsúlyozta, hogy a templom nem sokat ér, ha nincsen benne közösség, és minden erejét a közösség fejlesztésére fordította.

Személyes kapcsolata a hívekkel az egyszerű plébános-munkatárs szintről fokozatosan elmélyült, akik között barátokra, „családra” lelt: esketett, keresztelt és temetett egyházközségünkben. És mondta a vicceket, ki tudja hol gyűjtötte őket!

De a jó pásztor dolga, hogy a bárányait vezesse. Vigyázzon rájuk, elvezesse őket a friss legelőre és a forrás vizéhez! 2017-ben történt áthelyezését követően ezt a feladatot Nyíregyházán látja el, ott, ahonnan az útja Debrecenbe vezette őt.

Sajog a szívünk, de megértjük, és Isten támogatását kérjük munkájára! 

Köszönjük, Atya! 

A józsai egyházközség híveinek közössége nevében
dr. Bedő Zoltán
világi elnök