Szoborszentelés szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén megtartott ünnepi szentmisén szentelte meg Tóth László plébános atya azt a faragott szobrot, melyet egyházközségünk adományba kapott a napokban. Dr. Kiss András, egyházközségünk tagjának nagylelkű felajánlása Szűz Máriát ábrázolja, karján a gyermek Jézussal. Az 50 cm magas, fából készült szobor a Szent György-templom gyermekek számára fenntartott részében került elhelyezésre.

Szeptember 8-án Szűz Mária születésének napját ünnepeljük. Mária születésének időpontjáról ránk maradt zsidó- és ókeresztény apokrif szövegek tanúskodnak. Mária születésének napját azért kezdték hazánkban Kisboldogasszony ünnepének nevezni, mert Nagyboldogasszonykor eredetileg Szent Annát, Szűz Mária édesanyját ünnepelték elődeink.

A templom kisgyermekek számára fenntartott foglalkoztatójában elhelyezett szobor előtt a szülőknek lesz lehetőségük megismertetni gyermekeikkel a szakrális tárgyak tiszteletének módját és jelentését. A szakrális képekről, szobrokról a Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK2502) azt tanítja, hogy azokat tisztelet illeti meg. Az előttük nyilvánított tisztelet pedig nem magának az alkotásnak szól, hanem annak a személynek, akit ábrázol. A szent képek, szobrok tisztelete tiszteletteljes megbecsülést és nem imádást jelent. Imádásunk csak a Jóistent illeti meg.

A hiteles szakrális művészet felidézi a Boldogságos Szűz Máriában, az angyalokban, valamint a szentekben tükröződő lelki szépséget, elvezetve ezzel az embert a Teremtő és Megváltó, Szent és Megszentelő Isten imádására, szeretetére és az imádságra.

A szertartás végén Schubert Ave Mariáját játszotta orgonán Huczman Patrik kántor. Hegedűn kísérte Veréb Sándor, az egyházközség nyugalmazott kántora.

Papp Erika