Negyedik búcsúját ünnepelte egyházmegyénk legfiatalabb temploma

Szent Györgyre, templomunk névadó- és védőszentjére emlékeztünk a 2019. április 24-én, szerdán megtartott búcsúi szentmisén, melynek főcelebránsa Szenes József nyugalmazott hajdúböszörményi plébános volt, aki évekkel ezelőtt több alkalommal mutatott be szentmisét Józsa régi katolikus templomában, és jelen volt a Szent György-templom alapkőletételénél és felszentelésénél is. Hagyomány, hogy a templombúcsú alkalmából adják át az egyházközség által alapított Szent György-díjat is, melyet idén Dr. Bedő Zoltánnak, a képviselő-testület húszévnyi szolgálat után idén leköszönt világi elnökének ítélték oda.

A XIII. századból származót okiratok már említést tesznek a mai Józsa település Szent György-templomáról, melynek emléke előtt tisztelegve választotta az utókor a 2015-ben felszentelt új templom védőszentjének is Szent Györgyöt, akit a „nagyvértanúk” közé sorolnak, aki még azelőtt halt vértanúhalált Krisztusért, hogy a keresztény vallást hivatalosan elismerték volna a római birodalomban.

A búcsúünnep szentmiséjén Szenes József atya a húsvéti időszakhoz kapcsolódva a feltámadt Krisztus szavaival köszöntötte a híveket: „Békesség veletek, Istentől való áldott békét! Ezt sugározzátok az emberek felé ebből a szép templomból a hétköznapok küzdelmeiben is.”

Elmélkedésében a plébános elmondta, hogy a húsvétot akkor ünnepeljük katolikus keresztény módon, ha az egyház és a világ történetét is a húsvéti történéseinek fényében világítjuk meg és értékeljük, mert csak így van értelme hitünknek és mindennapi küzdelmeinknek. A körülöttünk levő világ nagyon gyorsan változik, de nem változik Isten, nem változik Jézus Krisztus, aki a Szentírás szavai szerint ugyanaz tegnap, ugyanaz ma és mindörökké. Nem változik az embernek Istentől meghatározott célja sem, mert Isten az embert saját képmására teremtette és örök boldogságra alkotta, ami az üdvösségben teljesedik be.

A templom védőszentjének küzdelmeire rámutatva Szenes József atya azt is hangsúlyozta, hogy életünk nagy kihívásaival nekünk is szembe kell néznünk és hadakoznunk kell velük. Kivétel nélkül minden embernek, úgy ahogy a szentek is küszködtek, az őseink és mi is, valamint az utánunk következő generációk is fognak.

Szentbeszédében a nyugalmazott plébános életünk nagy kihívásai között kiemelte az áteredő bűn következményeként megromlott emberi természetet, valamint a világ csábítását, amivel mesteri módon tereli el az ember figyelmét a lényegi dolgokról, az örökkévalóról. A próbatételeken sokan elbuknak, mert az ősi ellenség, a sátán folyamatosan kísérti az embert, még a kiválasztottakat is.

Szent György küzdelmes élet mutatja számunkra, hogy mennyit hadakozott a gonosz lélekkel. Sárkányölőnek is nevezik, ami arra utal, hogyan küzdött ezzel az ősi ellenséggel. Életpéldájával arra buzdít minket, hogy nem szabad félnünk és szembe kell nézni a gonosszal. A mennyei Atya is azért engedte meg, hogy a mi Urunkat, Jézus Krisztust is megkísértse a sátán, hogy nekünk példát adjon, hogyan kell szembenézni vele, és hogyan kell győzedelmeskednünk vele szemben.

Végül azt kérte Szenes József atya a hívektől, hogy tiszteljék a szenteket és érezzék pártfogásukat: „Azt kívánom, legyetek boldogok és ebből a templomból mindig merítsetek erőt, hogy az itt lakóknak ez a templom valóban Isten háza legyen és a mennyország kapuja. Becsüljétek meg ezt a templomot, alakuljon és épüljön a közösség létszámban és hitben. Érezzétek Szent György pártfogó szeretetét, részesüljetek Jézus Krisztus áldásában és legyetek hűségesek az Úr Jézus kétezer éves egyházához” – zárta elmélkedését az ünnepi szentmise főcelebránsa.

A liturgia végén Tóth László, a Szent György-templom plébánosa és Bordás Attila, a képviselő-testület világi elnöke adta át a Szent György-díjat, Tamus István grafikusművész Szent Györgyöt ábrázoló linómetszetét, melynek idei kitüntetettje Dr. Bedő Zoltán, a testület húszévnyi szolgálat után idén leköszönt világi elnöke lett.

A búcsúünnepet a szintén hagyományos Szent György–bállal zárták a hívek április 27-én, a józsaparki Közösségi Házban.

 

Szent György-díjban részesültek:
2016-ban Felföldi László atya, a Szent György-templom első plébánosa
2017-ben Gáll Mihály gondnok
2018-ban Ferenczi Györgyné
2019-ben Dr. Bedő Zoltán

Posztumusz díjazott:
2017-ben Juráskó István

 

– Papp Erika –